Triều cường đường biến thành sông và ước mơ của dân thành phố

    Triều cường đường biến thành sông và ước mơ của dân thành phố

    Chiều 29-9, triều cường tại TP.HCM đạt 1,66m tại trạm Phú An và 1,65m tại Nhà Bè, vượt báo động 3 (1,5m) khiến nhiều tuyến đường gần sông rạch bị nhấn chìm trong nước, hàng trăm hộ dân ở bị nước tràn vào nhà. Mỗi lần triều cường như thế, người dân lại nhắc đến những ước mơ của mình.

    Video 29/09/2019