Chuyện tình bác tê giác

    Chuyện tình bác tê giác

    Trong điều kiện bình thường, tìm được "một nửa của mình" không phải chuyện dễ. Nhưng trường hợp của bác tê giác còn khó gấp vạn lần.

    Truyện Tranh 08/12/2021