TikTok: Lò ấp clip xấu độc?

    TikTok: Lò ấp clip xấu độc?

    TikTok vẫn có cộng đồng sáng tạo nội dung lành mạnh, thế nhưng nền tảng này hiện tràn ngập clip xấu độc, một phần do chính sách kiểm duyệt lỏng lẻo.

    Biếm Họa 06/06/2023