Dậy sớm để thành công hay khỏe mạnh?

    Dậy sớm để thành công hay khỏe mạnh?

    Có người dậy sớm, lao vào công việc để làm giàu, có người dậy sớm tập thể dục - đầu tư cho sức khỏe. Cũng có người dậy sớm đầu tư cho sức khỏe nhưng không hề tập thể dục

    Biếm Họa 02/07/2022