Buồn buồn... đi thở oxy!

    Buồn buồn... đi thở oxy!

    Gần đây trong bà con ta rộ lên phong trào mua bình oxy cầm tay về… thở!Tất cả là vì không tin nổi cái bầu không khí “Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều” ngoài kia…

    Trạm Hoạt Hình 06/12/2019