Video

Thanh niên đếm ô gạch, song sắt vì ở nhà quá lâu

Video

Đăng lúc 10:35 03-04-2020

Ở nhà tránh dịch quá lâu, thanh niên đếm ô gạch, song sắt trong nhà để giết thời gian, giải sầu.

CHUYÊN MỤC