Biếm họa

Táo Quân có cần mua bảo hiểm cá chép?

Đăng lúc 17:46 | 14/01/2023

Hôm nay 23 tháng chạp, Táo Quân lên chầu trời. Không biết nhà trời có xét bảo hiểm phương tiện cá chép hay không?

Tin mới Biếm Họa
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận