Biếm họa

Ông Táo chầu trời sớm vì vướng đăng kiểm

Đăng lúc 07:40 | 12/01/2023

Sao bà cúng ông Công ông Táo sớm thế, hôm nay mới 21 tháng chạp mà?

Tin mới Biếm Họa
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận