Biếm họa

Táo Giáo dục chầu trời lúc nửa đêm

Đăng lúc 16:30 | 17/01/2023

Nửa đêm Táo Giáo dục mới xin vào chầu khiến Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu mất cả giấc ngủ.

Tin mới Biếm Họa
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận