Học sinh 'bí đầu ra' ở trường học

  Học sinh 'bí đầu ra' ở trường học

  Nhà vệ sinh tại một số trường học hiện nay vừa thiếu vừa không đạt chuẩn. Có trường trung bình 200 em mới có một nhà vệ sinh. Đó là nỗi ám ảnh với nhiều thế hệ học sinh nước ta.

  Biếm Họa 15/09/2022
  Trend thùng xốp... xuyên không

   Trend thùng xốp... xuyên không

   Thùng xốp... xuyên không về thời xưa lắc xưa lơ, và người sử dụng vẫn là mấy ông quan tham. Biếm họa trên bìa 4 Tuổi Trẻ Cười phát hành hôm nay 1-12-2023.

   Biếm Họa 01/12/2023