Viêm tiền liệt tuyến do lăng nhăng?

    Viêm tiền liệt tuyến do lăng nhăng?

    Chồng tôi bị viêm tiền liệt tuyến. Tôi lên mạng thấy nói đó là do quan hệ tình dục không an toàn. Tôi có nên nghi ngờ ông xã ra ngoài léng phéng không bác sĩ? H.Huyền (TP.HCM)

    Sức Khỏe 08/10/2020