Trò chơi kéo co tháng giêng

    Trò chơi kéo co tháng giêng

    Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè... Tranh biếm họa trên bìa 4 Tuổi Trẻ Cười phát hành hôm nay 1-2-2023

    Biếm Họa 01/02/2023