Liếc mắt và... quấy rối

    Liếc mắt và... quấy rối

    Dự thảo Bộ quy tắc phòng chống quấy rối tình dục tại công sở đề xuất việc nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục,… được coi là hành vi quấy rối tình dục.

    Biếm Họa 01/06/2022