Cứ vô quán là phải xài tiếng Anh!

    Cứ vô quán là phải xài tiếng Anh!

    Một quán café tại Auckland, New Zealand, đang nhận bão gạch đá trên MXH sau khi khách hàng nọ chộp ảnh một tấm biển bên trong quán “khuyến khích” mọi người “luôn luôn” sử dụng tiếng Anh.

    Đời Cười 27/05/2020