Video

Màn hạ ống bê-tông mất gọn ngày lương

Video

Đăng lúc 11:08 26-10-2020

"Đúng là người tính không bằng trời tính! Mất toi 1 ngày công", một người dùng bình luận.

CHUYÊN MỤC