BTS không được miễn nhập ngũ

    BTS không được miễn nhập ngũ

    Thông tin chính thức từ Cơ quan Quản lý Nhân lực Quân đội Hàn Quốc hôm 9-10, anh cả của BTS - Jin sẽ phải phục vụ trong quân ngũ trong vòng một hoặc hai năm tới.

    Giải Trí 10/10/2020