Xóa quá khứ để xin việc?

    Xóa quá khứ để xin việc?

    Theo thống kê của một bác sĩ Bệnh viện Da liễu TPHCM cho thấy lý do đi xóa xăm chiếm nhiều nhất là để xin việc, sau đó là nguyên nhân do không phù hợp tuổi, không thích.

    Truyện Tranh 20/04/2021