Doraemon đổi màu xanh lá

    Doraemon đổi màu xanh lá

    Chú mèo máy lừng danh Doraemon của Nhật Bản đã đổi thành màu xanh lá thay vì màu xanh lam để vào vai Đại sứ toàn cầu về phát triển bền vững.

    Giải Trí 23/03/2021