Video

Đi chơi về muộn, chú chó leo cửa tự mở chốt cổng

Video

Đăng lúc 05:57 20-11-2021

"Thôi! Từ ngày mai, tao đưa cho mày chìa khóa nhà luôn!", gia chủ said.

CHUYÊN MỤC