Quán tính tháng giêng

    Quán tính tháng giêng

    Tết đã hết từ lâu, thế nhưng nhiều người vẫn giữ quán tính "đỏ đen" cho đến hết tháng giêng, hoặc là đến khi... hết tiền.

    Biếm Họa 18/02/2022