Tiệm tạp hóa 6.0

  Tiệm tạp hóa 6.0

  Siêu thị giờ vẫn chỉ cà thẻ với quét mã, trong khi bà tạp hóa gần nhà tao đã ứng dụng công nghệ 6.0 rồi.

  Truyện Tranh 24/09/2021
  Không phải từ phim khoa học viễn tưởng, sau đây đều là người thật

   Không phải từ phim khoa học viễn tưởng, sau đây đều là người thật

   Với sự phát triển của công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, có những thứ ngỡ như chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng nay đã và đang trở thành hiện thực. Ngày nay, con người thật sự có thể điều chỉnh cơ thể mình gần như… không tưởng, từ cấy vi chip, gắn chân tay giả, hay thậm chí tự thiết kế ra các giác quan mới bù khiếm khuyết...

   Trạm Hoạt Hình 28/05/2020
   Nếu bạn không “làm gì" trong vòng 24h, website này sẽ tự hủy

    Nếu bạn không “làm gì" trong vòng 24h, website này sẽ tự hủy

    Internet lấm tấm sự hiện diện của các website “zombie”: những forum mà người dùng đã bỏ bê, những trang phong trào nay đã luống thì. Website “This Website Will Self Destruct”, trái lại, sẽ không có số phận đó. Nếu không có người nào post gì lên đó trong 24h, nó sẽ tự hủy, để lại một dòng báo lỗi…

    Trạm Hoạt Hình 30/04/2020