Sự tích con gà cục tác

    Sự tích con gà cục tác

    Con gà nghĩ mình sinh ra là để phục vụ con người, nên nhiệt tình đẻ trứng. Nhưng khi gà tăng công suất đẻ, thì nó không còn sức để hát líu lo nữa...

    Trạm Hoạt Hình 17/07/2021