Sự tích thằng mõ

    Sự tích thằng mõ

    Có bữa hắn đi rêu rao: "Ghê quá hà, trong làng có mấy trăm ca dương tính". Lần khác hắn lại đăng: "Cả làng giăng mấy chục cái chốt không cho ai đi ra ngoài"...

    Đời Cười01/08/2021