Nghệ thuật bán hàng

  Nghệ thuật bán hàng

  "Nước đi của 2 bạn thiệt tình tôi chưa nghĩ đến", một người dùng bình luận khi xem video.

  Video03/07/2022
  Nhà làm, nhà bán chứ nhà không ăn!

   Nhà làm, nhà bán chứ nhà không ăn!

   Một số kẻ lợi dụng nỗi lo về an toàn thực phẩm để bán "thực phẩm nhà làm". Người tiêu dùng cũng chẳng biết thực hư các sản phẩm này có bao nhiêu phần trăm "nhà làm".

   Biếm Họa03/07/2022