Rũ bỏ hình ảnh kiện tướng Dancessport, Khánh Thi xuất sắc đoạt cúp Ơn giời cậu đây rồi

Rũ bỏ hình ảnh kiện tướng Dancessport, Khánh Thi xuất sắc đoạt cúp Ơn giời cậu đây rồi

Tuy không phải là diễn viên nhưng bốn khách mời tuần này đã xuất sắc tạo ra những pha 'tấn công' khiến các trưởng phòng liên tục rơi vào thế bí. Đặc biệt phải kể tới nữ kiện tướng Khánh Thi, bằng trí thông minh và khả năng xử lý tình huống bình tĩnh, đã vinh dự đoạt cúp 'Ơn giời cậu đây rồi'.

13/07/2020 22:45