Tập gym ăn như chim

Tập gym ăn như chim

Nghe nói mấy người tập gym có kiểu “ăn như chim”, họ chỉ ăn toàn các loại hạt như hạnh nhân, hạt điều, lanh, hồ đào, óc chó, hạt chia...?

Sức Khỏe 16/06/2020