Nhà vệ sinh công cộng 'nhìn xuyên thấu' ở Tokyo

    Nhà vệ sinh công cộng 'nhìn xuyên thấu' ở Tokyo

    Nổi bật trong 17 nhà vệ sinh công cộng được thiết kế mới ở Shibuya (Tokyo, Nhật Bản) là hai nhà vệ sinh công cộng “nhìn xuyên thấu”. Và khi có người bước vô, khoá cửa thì các bức tường kính sẽ trở nên mờ đục, để đảm bảo sự riêng tư.