Đại dịch: 7 kiểu người khởi xướng và lan truyền tin giả

    Đại dịch: 7 kiểu người khởi xướng và lan truyền tin giả

    Thuyết âm mưu, tin giả, hồ nghi về virus corona đã ngập lụt MXH. Nhưng ai là người khởi xướng? Ai là người lan truyền? BBC đã khảo sát hàng trăm đầu tin… dóc tổ xoay quanh đại dịch trong thời gian qua, và từ đó rút ra một số kết luận về con người đứng đằng sau chúng – và những gì động viên họ làm điều… xằng bậy. Sau đây là bảy kiểu người khởi xướng và lan truyền tin giả