Tây Du remix - Kỳ 21: Khoe múa quạt lộ Youtuber xưng mình rất bảnh. Tam Đại Thánh vang danh khắp chốn giang hồ

Tây Du remix - Kỳ 21: Khoe múa quạt lộ Youtuber xưng mình rất bảnh. Tam Đại Thánh vang danh khắp chốn giang hồ

Đường Tăng thở dài: "Một thằng Idol muốn điên khùng rồi, lại có tới 3 thằng còn gì bọn nhỏ nữa. Sa Tăng giúp thầy tra Google xem thử là yêu nghiệt phương nào? Sa Tăng lướt smartphone tìm thông tin thì tái mặt, hắn lập bập nói: Là Tam Đại Thánh: Thánh múa quạt, thánh đạo lý và thánh từ thiện...

Đời Cười 24/06/2020