JavaScript is off. Please enable to view full site.
Những điều luật kỳ lạ trên thế giới

Những điều luật kỳ lạ trên thế giới

Hội yêu thú cưng có thể thích điều luật tại Turin (Ý): "Các chú chó của bạn phải được đưa đi dạo ít nhất 3 lần mỗi ngày". Còn các bà vợ chắc chắn sẽ thích điều luật tại Hong Kong "Cho phép vợ giết chồng nếu phát hiện bị lừa dối"...

12/10/2019