JavaScript is off. Please enable to view full site.
Mỗi năm đến hè... tò te tí tò...

Mỗi năm đến hè... tò te tí tò...

Mọi năm khi đến hè, bọn học trò chỉ "man mác buồn" vì nhớ bạn. Còn năm nay thì "lòng sao quá buồn", buồn tan nát, buồn đến thúi gan thúi ruột...

23/05/2020