Ủa, mẹ vái gì vậy?

    Ủa, mẹ vái gì vậy?

    Trong những khoản chi phí học đường thì tiền đồng phục cũng là một nỗi lo không nhỏ đối với các phụ huynh nghèo.

    Biếm Họa09/09/2019