JavaScript is off. Please enable to view full site.
Ai giữ công-tắc?

Ai giữ công-tắc?

Công-tắc gì mà vụ bật/tắt không khéo nhiều khi dẫn tới… sướng người mà khổ ta?

03/09/2019