JavaScript is off. Please enable to view full site.
Phải theo kiều nữ việc này mới

Phải theo kiều nữ việc này mới

Trưởng thôn Tinh Khôn quyết định: “Kiều Nữ bị tâm thần hai lần còn được, thì Tí Khờ bị tâm thần một lần có sao đâu! Cứ bị tâm thần đi!”.

05/09/2019