Video

Chú cua một mực bảo vệ bạn khi bị tấn công

Video

Đăng lúc 08:10 29-11-2020

Thấy bạn bị lôi lên khỏi mặt cát, chú cua liền chạy tới ôm bảo vệ bạn khiến người xem không khỏi xúy xoa.

CHUYÊN MỤC