Video

Chú chó đứng đơ người khi lỡ làm bể bình hoa

Video

Đăng lúc 05:33 11-12-2021

Sau khi làm bể bình hoa, chú chó đứng đơ người tỏ ra rất biết lỗi rồi lủi thủi ra chỗ khác.

CHUYÊN MỤC