Video

Chồng tự ý giặt vớ, lau nhà bị vợ bắt 'bồi thường' 200.000 đồng

Video

Đăng lúc 11:31 08-04-2021

Chỉ là muốn xin 200.000 đồng nhưng cô vợ lại rất đáo để khi viện cớ 'tại sao anh giặt vớ, lau nhà' cướp công việc của mình để bắt chồng phải 'bồi thường'.

CHUYÊN MỤC