Cấm nuôi chó pitbull?

    Cấm nuôi chó pitbull?

    Mỗi khi loại chó dữ này gây họa, dư luận lập tức dậy sóng, rất nhiều người bức xúc đề nghị cấm nuôi chó pitbull tại Việt Nam.

    Biếm Họa 18/05/2023