Video

Chó con cãi tay đôi với cô chủ không chịu đi ngủ

Video

Đăng lúc 06:30 18-12-2021

"Người ta đang tuổi ăn tuổi chơi cứ bắt đi ngủ là sao!", chó con said.

CHUYÊN MỤC