Bị từ chối định cư vì là người Pháp nhưng viết luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh

    Bị từ chối định cư vì là người Pháp nhưng viết luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh

    Không có chút mảy may nghi ngờ nào trong suy nghĩ của Emilie Dubois về khả năng tiếng Pháp của mình - đàng nào thì đó cũng là tiếng mẹ đẻ của cô. Nhưng chính phủ vùng Quebec không chia sẻ quan điểm này với Dubois, đã từ chối cấp quyền định cư cho cô bởi... luận án tiến sĩ cô viết lại sử dụng... tiếng Anh.

    Đời Cười 09/11/2019