Của cho không bằng cách cho: Tuyển nữ từ chối 500 triệu tiền thưởng

    Của cho không bằng cách cho: Tuyển nữ từ chối 500 triệu tiền thưởng

    Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đ.G hứa tặng 500 triệu cho tuyển bóng đá nữ Việt Nam khi vô địch SEA Games. Sau đó nhùng nhằng mãi mà chưa chịu trao thưởng, đến khi dư luận chú ý thì công ty mới cử đại diện mang 500 triệu sang trao. Tuy nhiên lúc này tuyển bóng đá nữ đã từ chối nhận khoản tiền thưởng kiểu "ban ơn" của doanh nghiệp này.

    Biếm Họa 17/01/2020