Video

Bổ bưởi chưng ngày Tết ra ăn thấy toàn 'da bọc da'

Video

Đăng lúc 12:45 18-02-2021

Chị Trần Ngọc Lệ Dung chia sẻ đoạn video hạ bưởi ngày Tết, bổ ra để ăn nhưng ruột đâu không thấy, thấy toàn "da bọc da".

CHUYÊN MỤC