Cho thuê nhân thân

  Cho thuê nhân thân

  Đợt này, thiên hạ đang chộn rộn chuyện biệt phủ của quan chức, dinh thực của quan nhân, lâu đài của quan gia…

  Đời Cười 11/09/2019
  Biết đâu nguồn cội

   Biết đâu nguồn cội

   Mày coi, vụ Yên Bái sờ sờ. Cái biệt phủ của giám đốc Sở Tài nguyên môi trường như cung điện của vua, nhưng nhờ thế thần, tất cả cũng chào thua

   Đời Cười 05/09/2019