Zimbabwe: Cơ quan chống tham nhũng "soi" người giàu

    Zimbabwe: Cơ quan chống tham nhũng "soi" người giàu

    Nhà chức trách tại Zimbabwe có thể tước đoạt tài sản của bất kỳ người nào, nếu người đó không giải thích được xuất xứ tài sản của mình. Chiến dịch chống tham nhũng mới nhất là một “cuộc kiểm toán qui mô” đời sống của người giàu, theo lời chủ tịch Hội đồng chống tham nhũng quốc gia này, bà Loyce Matanda-Moyo.

    Đời Cười 22/06/2020