Yêu xa đừng xem... khóc đó

    Yêu xa đừng xem... khóc đó

    Những ai trong hoàn cảnh này mới hiểu được hết nỗi lòng của những người yêu xa. Đôi khi phải hy rất nhiều điều để mong ngày được gặp lại nhau.

    Video 07/01/2020