10 giải thích vui cho việc 'bội thực' thi hoa hậu

    10 giải thích vui cho việc 'bội thực' thi hoa hậu

    Một trong những nguyên nhân bội thực thi hoa hậu được bạn Lâm Ngọc Khanh (Cà Mau) giải thích: Xứ ta có quá nhiều người đẹp, nếu ít tổ chức thi hoa hậu, các người đẹp còn lại đi bán kem trộn online thì phí phạm quá!

    Biếm Họa 19/08/2022