Video

'Xóc bài cỡ này mà còn phải đi bán vé số'

Video

Đăng lúc 06:13 06-05-2020

Người đàn ông bán vé số cầm bộ bài trên tay liên tục trình diễn kỹ năng và nói: 'Xóc bài cỡ này mà còn phải đi bán vé số'.

CHUYÊN MỤC