Online và không thể online

    Online và không thể online

    Dân văn phòng, dân thiết kế... dù mức thu nhập bị cắt giảm ít nhiều thì họ vẫn có thể làm việc trực tuyến. Trong khi đó có nhiều người lao động không thể online.

    Biếm Họa 23/07/2021