Tài xế tắt app

    Tài xế tắt app

    Tài xế một số hãng xe công nghệ cho biết phải tắt app hoặc chọn những tuyến cố định do giá xăng tăng cao mà giá cước chưa tăng.

    Biếm Họa 13/03/2022