Transformers tham gia phòng chống dịch

    Transformers tham gia phòng chống dịch

    Xe buýt biến thành cửa hàng tiện lợi di động chở thực phẩm đến từng khu dân cư, taxi được chuyển đổi thành xe cứu thương... Đó là những màn biến hình cực kỳ hữu ích...

    Truyện Tranh 29/07/2021